In 2004 nam Donald Buijtendorp het hoofdredacteurschap op zich voor het magazine van de Vereniging Het Reewild. Geen gewoon verenigingsblaadje. Nee, zeker niet. Een eerlijk platform voor mensen en organisaties die vrijwillig of beroepsmatig iets met het beheer van reewild te maken hebben. Een kritisch semi-wetenschappelijk tijdschrift, onderhoudend en leerzaam.

www.reewild.nl