Klein en efficiënt. Eén schrijver, bedenker en doener. Van visie tot gerealiseerd product. Van bescheiden tot zichtbaar groot. Van ratio tot echte emotie.

Ik werk niet alleen. Voor realisatie worden specialisten, wetenschappers en creatieven ingehuurd. Zo werk ik met ecologen, bosbouwers, ontwerpers, natuurfilmers en DTP-ers voor de realisatie van een product. Ik houd de regie. Het eindresultaat is altijd mijn verantwoordelijkheid.

Donald Buijtendorp

Ik heb materiekennis van groen en grijs en jaren praktische ervaring in het communicatievak. Ik ben creatief zakelijk, objectief en onafhankelijk, consistent en vooral doelgericht. Mijn tools zijn ‘mind’, pen, papier en PC

Conduite staat

Reiswereld en toerisme Hotelplan, De JongIntra Vakanties, Rotunda Tours, Spaans Nationaal Verkeersbureau en Transavia.com. Verder de eigen wintersport touroperating
en activiteitenorganisatie, SKIFAN Holland en SKIFAN Guiding.

Luchtvaart Voor De Ster (Amsterdam en België), BIS Inflight Services (Duitsland en Maleisië), Günter ACS (Duitsland), Lufthansa, ConnaBride (Ierland): innovatieprojecten, communicatie en productontwikkeling van voedselverpakkingssystemen op passagiersverzorgingsgebied. En de creatieve organisatie en uitvoering van worldwide seminars in Venetië en St. Petersburg.

Diensten en producten Nokia data, Mitsubishi Motors, Siemens wit- en bruingoed.

Natuur en recreatie Nationaal Park De Hoge Veluwe: drie boeken, de Algemene Gids, de dieren van De Hoge Veluwe en de Monumenten van De Hoge Veluwe.

Natuurmonumenten en gemeente Nunspeet, co-produktie met Spekfaunadvies, www.develuwe.nl: boekwerkje over de bos- en heidegebieden en landgoederen van de Veluwe.

In opdracht van het Veluws Bureau voor Toerisme: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Een boekje over de bossen van de Veluwe.

Stichting Waternet, boek over de dieren van de Amsterdamse waterleidingduinen.

Stichting Kinderboerderijen Nederland: beleidsadvies, sponsorwerving en website.

Boekje: Pang! Een schot echoot over de Veluwe. Van de gezamenlijke wildbeheerders van de Veluwe, inclusief het VVV. Om het publiek voor te lichten wat die mannen in het groen nu doen.

Boekje voor de Vereniging het Reewild: Samenleven met reeën, doodgereden dieren, valwild. Om belanghebbenden voor te lichten over de problematiek van aangereden en door het verkeer gedode dieren.

Boekje voor de Vereniging het Reewild: Samenleven met reeën, leeftijd beoordeling. Een educatief boekje om de reewild jagers en belangstellenden inzicht te geven over het belang van leeftijd beoordeling bij het beheer van reeën.

Eigen uitgave: samenleven met wilde zwijnen. Hoe meer je ervan weet, hoe makkelijker je het jezelf maakt om er mee samen te leven. Want het wildzwijn blijft dingen doen die wij niet leuk vinden. Kennis geeft inzicht.

Eigen uitgave: Eerlijk, wild en duurzaam. De gans opeten. De wilde gans is voor 100% van het menu verdwenen in Nederland. Overlast maakt dat er vele geschoten moeten worden. Dit kookboek zal als aanjager fungeren de wilde gans weer op het bord te krijgen.

Redactie en journalistiek SBNL, artikelen voor het landelijke natuurproject Groene Aders. Vereniging Het Reewild, hoofdredacteurschap voor het magazine Capreolus, tegenwoordig Magazine REEWILD, sinds 2004. Artikelen voor het magazine Waidmannsheil. Diverse vrije publicaties m.b.t. natuurbeheer.

Leefomgeving Vereniging Nieuwersluis Bestaat, oud-voorzitter en actief initiator van zaken die de leefomgeving van Nieuwersluis positief en duurzaam bevorderen. En met succes.