Stichting Kinderboerderijen Nederland

Een aantal jaren geleden was de Stichting Kinderboerderijen Nederland in zwaar weer terecht gekomen. Subsidie potten waren opgedroogd, het oude elan was verdwenen. Het bestuur moest afwegingen maken. Opheffen of de stichting opnieuw leven in blazen. Voor het laatste is gekozen. Groen & Grijs gaf de richting aan door een sterk offensief communicatieconcept neer te leggen. En niet te vergeten een belangrijke bijdrage te leveren om de Kinderboerdeijen een vaste benificiënt te maken van de Nationale Postcode Loterij. Dat laatste is gelukt in samenwerking met het bureau Rozendaal te Rozendaal. Verder heeft Groen & Grijs de website voor de stichting conceptueel gebouwd.