Rapport Natuurmonumenten en Gemeente Nunspeet

Het ging om een samenwerking tussen twee grote terreineigenaren over een controversieel onderwerp. Een gevoelig stuk. Beide terreineigenaren wilden een zelfde doelstelling uit de grofwildvisie nastreven. De grofwildvisie houdt in: een meer natuurlijke leefwijze in een meer natuurlijke leefomgeving voor het grofwild van de Veluwe.