Waternet

De dieren van de Amsterdamse Waterleidingduinen. Een smaakmakende productie voor Sichting Waternet, de beheerder van het 3.500 ha grote natuurgebied ten zuiden van Zandvoort. De AWD herbergt de grootste populatie damherten van Nederland. Verder is het gebied een vaste aanlegplaats voor vele trekvogels. Als u de nachtegaal wilt horen zingen, ga dan naar de AWD.
Een zakboekje met de dieren die een bezoeker op zijn of haar pad kan tegenkomen. Herkenbaarheid en specifiek gedrag van de dieren worden beschreven. Een boekje waar een zichzelf respecterend natuurgebied niet zonder zou willen.