Nieuw!

Het eerste Nederlandse boek over wilde zwijnen

Een leuk boek. Het gaat over de leefwijze van het wilde zwijn, hun gedrag en hoe we het beste met die dieren kunnen samenleven. Hoe houden we het beheersbaar? Een boek voor de beheerder, maar net zo goed een boek voor de geïnteresseerde consument. Voor de notaris uit Zwolle, de stratenmaker uit Enschede en de leraar biologie uit Amsterdam Zuidoost.

Wilt u dit boek bestellen? Stuur dan een e-mail naar donald@groenengrijs.nl